">

Ehrami Karaçam

karacam ehrami Ehrami Karaçam

(Pinus nigra ssp.pallasiana var pyramidata )

Uygun ortamlarda 25 mt. boya ulaşabilen silindir veya piramit görünüşlü, çok dallıdır. Dallar eğri olup yukarı doğrudur. Bu görünüşleriyle ehrami serviye de benzemektedir. İğne yaprakları 5,5-12 cm olup asıl karaçam yapraklarından daha kısadır. Parlak mavimsi yeşil renktedir. Kozalakları genel olarak küçük olup ortalama 54 mm. uzunluktadır.

Ehrami Karaçamlar, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy’ün güneydoğusunda, köye 2 km uzaklıkta ve 1000-1300m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. Maddesine istinaden Orman Bakanlığınca1993 yılında tabiat koruma alanı olarak düzenlenmiştir. Vakıf Ormanı olarak da anılan saha 685 hektarlık bir alan kaplamakla birlikte, Ehrami Karaçamların yoğun olarak bulunduğu alan yaklaşık 292.5 hektardır. Burası, dünyada sadece Kütahya ili sınırları içinde bulunan ve nesli tehlikeye maruz kalan endemik Ehrami Karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanıdır. Alanın dikkati çeken bir diğer özelliği de yine endemik bir karaçam varyetesi olan Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana)nın buradaki varlığıdır.

Kaynak: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

T.C. Kütahya Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Ahmet Derin Cad. No:1 43030 KÜTAHYA Tel:0 274 231 16 85 Faks: 0 274 231 16 90